23 вересня - Міжнародний день жестових мов.


МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЖЕ­СТОВИХ МОВ ухвалено на 72-й сесії Генеральної Асамблеї Орга­нізації Об’єднаних Націй 19 груд­ня 2017 року і відзначатиметься щороку 23 вересня, починаючи з 2018 року. Дата 23 вересня була обрана не випадково, адже саме у цей день 1951 року у Римі (Італія ) була заснована Всесвітня фе­дерація глухих (ВФГ), яка натепер об’єднує понад 70 мільйонів глухих людей у всьому світі та 135 на­ціональних асоціацій глухих. Однією з головних ці­лей ВФГ є збереження жестових мов та культури глухих як передумов реалізації прав людини для глухих осіб.
Метою нашого сьогоднішнього посту є привернути увагу до теми людей, що не чують, і тих, хто втрачає слух, а це понад 3 мільйони українців, підвищення обізнаності суспільства про жестові мови та ознайомлення з деякими найнеобхіднішими словами-жестами. Щоб ми могли «почути» нечуючу людину, та при необхідності допомогти.
Перш за все варто знати, що існує величезна різниця між жестовою мовою та мовою жестів.
Мова жестів знайома кожному, адже ми жестикулюємо під час розмови. Є безліч відомих на весь світ жестів: окей, супер та інші.
Жестова мова – повноцінна мова, де слова вимовляються за допомогою жестів. Зрозуміти жестову може і чуюча людина, яка ніколи не вивчала її: багато жестів доволі логічні та дублюють дії та явища, що описуються.
Жестових мов у світі стільки ж, скільки і просто мов. Кожна жестова мова формується на основі культурних традицій, історії та часто дуже відрізняється регіонально. Тому навіть для жестової мови притаманні діалекти. 
До слова, в Україні спілкуються українською жестовою. Ця мова має багато спільного із російською, адже розвивалася із лона радянської мови, проте після здобуття Україною незалежності вони відокремилися одна від одної.
Жестова мова спрощена: багато слів неперекладні, а також багато прийменників та прислівників оминаються. Трапляється і таке, що носій жестової мови не зможе показати жестами те, що має свій еквівалент в українській: наприклад, словосполучення «троюрідний брат». Натомість він пояснить, що це далекий родич і їхні кровні зв’язки починаються із прабабусі та прадідуся.
Ось декілька простих жестів:
Жест відповідає слову, а дактиль –- літері. Зазвичай дактиль використовують, аби показати власні назви: імена, назви вулиць, міст. Також незнайомий жест можна проговорити по літерах – дактилем.
У рамках проекту «Коли тиша заговорила» була створена «зіркова абетка». Учасники фотопроекту показали всі літери жестової мови, якою в нашій країні говорять понад 223 тисячі українці.
Нечуючі живуть у повній ізоляції від світу чуючих, а тому навіть кілька жестів можуть зробити їм приємно.

Коментарі